ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE

W ramach prowadzonej przez nas działalności ratowniczej dysponujemy sprzętem w postaci :

Ambulans typ 'S' obsada: Ratownik-kierowca, ratownik medyczny, lekarz systemu

 

Ambulans typ 'P' obsada: Ratownik-kierowca, ratownik medyczny

 

dodatkowo : możliwość mobilizacji 4 zespołów RM Ambulans typ 'P'

Punkt medyczny Duży z 4 miejscami leżącymi

obsada : ratownik medyczny(1-2), pielęgniarka systemu/ lekarz systemu, 3x ratownik KPP

 

Punkt medyczny Mały z 2 miejscami leżącymi

obsada : ratownik medyczny(1-2), pielęgniarka systemu/ lekarz systemu, 3x ratownik KPP

 

wyp. punktu med. :produkty lecznicze w rozumieniu : Art 2 pkt. 32 ust z dnia 6 wrz. 2001 r (prawo farmaceutyczne)wyroby medyczne w rozumieniu : Art 2 ust. 1 pkt. 33,38 ust. z dnia 20 maj 2010 ( o wyrobach medycznych ) DzU Nr 107 poz. 679 oraz 2011 Nr 102 poz. 586 i Nr 113 poz. 657[ Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280)]

KONTAKT

+ 48 727 448 435 

osrlebork@gmail.com
UL. KRZYWOUSTEGO 1
84-300 LĘBORK