SZKOLENIA RATOWNICZE: 

Prowadzone przez nas kursy:

Kurs podstawowych metod reanimacji

z użyciem AED

 

Kurs z zakresu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Kurs z zakresu pierwszej pomocy

u niemowląt i małych dzieci

 

Kurs z zakresu KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)

 

Zajęcia z pierwszej pomocy dla Ośrodków Szkolenia Kierowców

 

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

i wychowawców

SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE

Prowadzone przez nas kursy:

Pierwsza Pomoc Emocjonalna

 

Interwencja Kryzysowa

 

Wsparcie emocjonalne po traumie

 

Podstawy psychotraumatologii

 

Nauczyciel w sytuacji kryzysowej uczniów

 

 

OFERTA SZKOLENIOWA

Kurs podstawowych metod reanimacji z użyciem AED

Zakres: zapoznanie z wytycznymi ERC 2015, łańcuch przeżycia, znaczenie wcześnie podjetej resuscytacji i defibrylacji, podstawowe zabiegi resuscytacji, bezpieczenstwo użytkowania defibrylatora, wskazania i przeciwwskazania do zastosowania defibrylatora, podstawowe wiadomości techniczne o AED, AED u poszkodowanych pediatrycznych, pozycja boczna ustalona, ćwiczenia symulacyjne.

Czas trwania - 6 godzin

Kurs z zakresu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Zakres: obejmuje podstawowe elementy udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, zachowanie się na miejscu zdarzenia, kontakt ze służbami ratowniczymi, powiadamianie służb ratunkowych, podstawy pierwszej pomocy.

Czas trwania: 16 - 24 godzin

Kurs z zakresu pierwszej pomocy u niemowląt i małych dzieci

Zakres: zatrzymanie krążenia i oddychania: algorytm postępowania ze szczególnym uwzględnieniem bezprzyrządowego zaopatrzenia drożności dróg oddechowych, wspomagania oddechu, uciskania klatki piersiowej, pozycja boczna bezpieczna, postępowanie z zadławionym, powiadamianie służb ratunkowych, pomoc w nagłych stanach zagrożenia życia.

Czas trwania: 4 godziny

Kurs z zakresu KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)

Zapraszamy osoby pełnoletnie, działające w jednostkach, organizacjach ratowniczych, posiadające dobry stan zdrowia

Kurs zakończony jest egzaminem i uzyskaniem tyt. RATOWNIKA.

Czas trwania 66 godzin dydaktycznych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19-03-2007r.

Zajęcia z pierwszej pomocy dla Ośrodków Szkolenia Kierowców

Kurs, który ma na celu przygotować przyszłego kierowcę do udzielenie pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia.

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Szkolenie realizowane we współpracy z Centrum Psychologii, Edukacji i Medycyny Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Kurs ten przygotowuje do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).

Pierwsza Pomoc Emocjonalna

Celem szkolenia jest zredukowanie negatywnych następstw kryzysu, nabycie umiejętnośći odpowiedniego wsparcia emocjonalnego bezpośrednio w sytuaci kryzysowej.

Czas trwania: 36 godzin

Interwencja Kryzysowa

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresoanych tą formą pomagania (pracownicy instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb ratowniczych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, charytatywnych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem itp.). Celem kursu jest dostarczenie uczestniką wiedzy, tak aby potrafili poradzić sobie i pomóc profesjonalnie w kryzysie emocjonalnym

Czas twrania: 48 godzin

Wsparcie emocjonalne po traumie

Celem kursu jest: nabycie umiejętności wsparcia emocjonalnego i interwencji przy wypadkach masowych i innych zdarzeniach traumatycznych.

Czas trwania 97 godzin

Podstawy psychotraumatologii

Szkolenie współorganizowane z Instytutem Psychoterapii i Psychotraumatologii w Gdańsku

Podstawowym celem szkolenia jest rozwój umiejętności specjalistów w zakresie budowania kontaktu, interwencji i planowania działań wobec osób, które doświadczyły traumy bądź nagłego zdarzenia losowego oraz układania interwencji systemowych np. podczas samobójstwa ucznia w szkole. Szkolenie opiera się o teorię analityczną, a założenia merytoryczne jako podstawowy cel zakładają kształcenie umiejętności rozumienia i współbycia z osobą po traumie poprzez dostarczenie wystarczająco stymulujących przykładów klinicznych oraz w oparciu o doświadczenia uczestników.

Czas trwania 180 godzin

Nauczyciel w sytuacji kryzysowej uczniów

Kurs ma na celu przygotowanie nauczycieli do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych w środowisku szkolnym.

Czas trwania 64 godziny

 

 

 

KONTAKT

+ 48 727 448 435 

osrlebork@gmail.com
UL. KRZYWOUSTEGO 1
84-300 LĘBORK