Poprzez wytrwałość, tolerancję i szacunek wobec drugiego człowieka, staramy się bezinteresownie pomóc innym, realizując główny cel OSR, jakim jest ratownictwo, przekazując tym samym najważniejsze wartości następnym pokoleniom.

NASZA MISJA

Misją OSR Lębork jest niesienie pomocy potrzebującym, edukacja w zakresie udzielania pomocy medycznej oraz uświadomienie społeczeństwu wagi zdrowia psychicznego.

Nasze wartości to :

BEZPIECZEŃSTWO,

ZAANGAŻOWANIE,

JAKOŚĆ,

BEZINTERESOWNA POMOC.

O NAS

Dnia 25.01.1996r. odbyło się zebranie założycielskie OSR. 16-osobowy Komitet Założycielski jednomyślnie podjął decyzję o założeniu tej organizacji.

OSR swoją działalność rozpoczął 14.02.1996r. jednak już od 31.01.1995r. przy Klubie "Przyjaźń" działała drużyna pożarnicza, która nosiła nazwę ‘81. Harcerska Drużyna Pożarnicza’.

We wrześniu 1995r. decyzją wszystkich członków, została zmieniona nazwa i profil drużyny z pożarniczej na ratowniczy. Tak powstała nazwa Młodzieżowa Drużyna Ratownicza, która do dziś jest nieodzowną częścią OSR.

EDUKACJA

Jednym z głównych celów OSR Lębork jest edukacja. Dlatego duży nacisk kładziemy na jakość kształcenia.

GRUPA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Od momentu powstania w 2013 roku GWP przeprowadziła wiele wyjazdowych interwencji kryzysowych na terenie Lęborka i powiatu Lęborskiego. Pomogła uporać się traumą niezliczonej ilości osób w naszym punkcie wsparcia psychologicznego.

GŁÓWNE CELE GWP

Udzielenie pierwszej pomocy emocjonalnej

Przeprowadzenie interwencji kryzysowej osobom, rodzinom jak i bliskim osób w trakcie lub też po przeżyciu zdarzeń traumatycznych

Prowadzenie wsparcia emocjonalnego bezpośrednio na miejscu wypadków, katastrof oraz zdarzeń masowych

 

PARTNERZY

KONTAKT

+ 48 727 448 435 

osrlebork@gmail.com
UL. KRZYWOUSTEGO 1
84-300 LĘBORK